Det är tryggt att köpa bostadsrätt genom Midroc.

 
 

Att köpa bostadsrätt

Att köpa en ny bostad är för de flesta en mycket stor investering som ger upphov till många frågor att tänka igenom och ta ställning till. För att du ska känna trygghet i köpprocessen, vägleder vi dig hela vägen fram. Lite förenklat beskriver vi köpprocessen i fem steg:

1. Bokningsavtal

När du har bestämt dig för en av bostadsrätterna tecknar du ett bokningsavtal och i samband med bokningen betalas en bokningsavgift på 15 000 kronor. Bokningsavgiften avräknas handpenningen.

2. Förhandsavtal

Nästa steg är att teckna ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen. Det sker en tid efter att bokningsavtalet är tecknat. Då betalar du 100 000 kronor som ett förskott av köpeskillingen.

3. Inredningsalternativ

För att göra din bostad lite mer personlig, får du möjlighet att göra vissa tillval. För att få veta vad som gäller för just din bostad, vänligen kontakta din säljare.

4. Upplåtelseavtal

I det fjärde steget tecknas ett upplåtelseavtal. Då blir du formellt medlem i bostadsrättsföreningen en kort tid före tillträdesdagen. Senast på tillträdesdagen ska resterande andel av insatsen vara betald. I samband med överlämningen av nycklarna ska ett kvitto på slutlikviden kunna uppvisas.

Årsavgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. Övriga villkor framgår av förhandsavtalet och andra handlingar, till exempel den ekonomiska planen och bostadsrättsföreningens stadgar, som du tar del av innan du undertecknar förhandsavtalet.

5. Besiktningar och garantier

Kontroller och besiktningar sker löpande under byggtiden. Slutbesiktning genomförs före inflyttning av en opartisk besiktningsman. Du kallas till slutbesiktning tillsammans med minst en representant från bostadsrättsföreningens styrelse och entreprenör.

Garantitiden löper under fem år efter slutbesiktningen. Garantibesiktningen tar upp fel som inträffar efter inflyttningen och som besiktningsmannen anser att entreprenören är ansvarig för. För ytskikt som golv och väggar gäller 2 års garantitid.